Dominic Lagace shreds at Phuket Wakepark

Filmed: Kim Yongil & Alex
Edited: Kim Yongil
Read More